شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد

مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی

شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد

مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی

بیانیه مأموریت:

شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد در سال 1388 تحت شماره 10710 و شناسه ملی 10840081864 تأسیس شد. اهداف شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد عبارتند از:

- تمایز بخشی به پروژه های عمرانی

- افزایش بهره وری سرمایه ی انسانی و ارتقای توانمندی مدیران از طریق آموزش

- رعایت مسایل زیست محیطی و HSE

- مدیریت بهینه پروژه های عمرانی

که برای دستیابی به اهداف فوق، اجرای پروژه ها با کمترین هزینه و مناسب ترین کیفیت، صرفه جویی در زمان و استفاده از جدیدترین روش اجرا، نظارت و مشاوره ی ساخت همواره مورد نظر این شرکت است.

 

خدمات مشاوره، اجرا، و نظارت و کنترل پروژه های عمرانی شامل:

- ساختمان سازی

- راه سازی

- سد سازی

- ساخت تصفیه خانه

- پل سازی


آدرس: یزد، بلوار طالقانی، جنب بانک تجارت، طبقه فوقانی مسکن کیوان، شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد

تلفکس: 37260799-035

تلفن همراه: 09133518934

وب سایت: www.ArminBeton.ir